AGIrebels dvojzkoušky agility 20.8. 2023 v Krhové

Událost na Facebooku

Místo konání Krhová, fotbalové hřiště – 49.4854397N, 17.9936261E
Datum: neděle 20.8.2023

Časy přejímek
A3 8:00-8:15
A1 10:30-10:45
A2 12:15-12:30

Povrch: kvalitní travní povrch fotbalového hřiště
Rozhodčí: Lenka Pánková
Časomíra:  elektronická
Přihlašování:https://kacr.info/competitions/4384
Časový harmonogram upřesněn po uzavření přihlašování.
Předběžné pořadí A3, A1, A2

Startovné: 400 Kč za psa, pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes.
Startovné je splatné na účet 2700746208/2010
Jako VS uveďte 20082023, do poznámky napište číslo výkonnostního průkazu/průkazů.
V případě platby za více týmů pošlete do e-mailu info@agirebels.cz rozpis platby.
Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného.
Uzávěrka přihlášek 17.08.2023 nebo po naplnění kapacity závodu

Podmínky účasti:
– uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info
– platné očkování proti vzteklině doložené očkovacím průkazem či Pet pasem
– účast na přejímce včetně odevzdání VP
– dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat
– psovod zodpovídá za svého psa
– účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele

Výhry:
Budou vyhlašovány součty zkoušek, v případě menšího obsazení počtu některých kategorií(XS a I) si pořadatel vyhrazuje spojení s jinou kategorií.

Ostatní infomace:
– počet startujících omezen na 80 týmů
– parkování u fotbalového hřiště
– výborné občerstvení v bufetu
– startovné je nevratné, lze jej převést na náhradníka
– protest je možné podat po složení zálohy ve výši 1000,-Kč

Děkujeme sponzorům

Hlavní sponzor závodu:

stažený soubor

Vedlejší sponzoři:
psi_hracky_head7c

propagační_logomira_logo-cs (1) 313871173_820758262621268_3155342361278811001_n